Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internet stranica eurohop.com u vlasništvu tvrtke CBC d.o.o. (Selska cesta 93, 10000 Zagreb, OIB: 02284592722)

Dobrodošli na eurohop.com. Korištenje usluga i sadržaja regulirano je ovim uvjetima korištenja. Korištenjem sadržaja i usluga eurohop.com stranica te svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju eurohop.com domeni smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Ukoliko se ne slažete sa svime dolje navedenim – nemojte se registrirati niti koristiti naše usluge.

 

Sadržaj i usluge eurohop.com te njihove promjene

 

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica eurohop.com isključivo na njegovu odgovornost. CBC d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije i usluge dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da CBC d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku.

 

Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

 

CBC d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. CBC d.o.o. svojim korisnicima pruža pristup sadržaju stranica eurohop.com. CBC d.o.o. zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja eurohop.com kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio eurohop.com bez obaveze prethodne najave. CBC d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

 

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge eurohop.com uključivati povremene reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke CBC d.o.o. za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja eurohop.com. CBC d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje eurohop.com za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na eurohop.com te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja eurohop.com.

 

CBC d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

 

Također, CBC d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, CBC d.o.o. može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema posjetiteljima/korisnicima odmah po objavi na internetskim stranicama eurohop.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

 

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu eurohop.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

 

Korisnicima eurohop.com nije dopušteno:

 

 • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

 • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

 • lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,

 • manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga eurohop.com

 • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,

 • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja,

 • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,

 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

 

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica eurohop.com isključivo na njegovu odgovornost. CBC d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije i usluge dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da CBC d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku.

 

CBC d.o.o. zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima korištenja.

 

CBC d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

 

Autorska prava

 

Sadržaj na eurohop.com zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na eurohop.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka CBC d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu poduzeću CBC d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na eurohop.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

 

CBC d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja eurohop.com osim u slučaju teškog kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. CBC d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika/posjetitelja samo uz njihovu suglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informiranja korisnika, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika eurohop.com.com kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

 

Linkovi na druge web stranice i sadržaji dobiveni od korisnika

 

Eurohop.com sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. CBC d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

 

CBC d.o.o. nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača eurohop.com te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na eurohop.com. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na i izvan eurohop.com portala isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te CBC d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

CBC d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. CBC d.o.o. neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja eurohop.com portala.

 

CBC d.o.o. zadržava pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici eurohop.com portala koristi u promotivne svrhe.

 

Ukidanje i zabrana korištenja usluga eurohop.com portala

 

CBC d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja jedne ili više usluga, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. CBC d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem jedne ili više usluga.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

CBC d.o.o., kroz portal eurohop.com pruža velike količine informacija, sadržaja i hiperlinkova, ali NE garantira za njihovu ažurnost, točnost, potpunost i pouzdanost.

 

Osobama mlađim od 18. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice eurohop.com.

 

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s propisima Republike Hrvatske.

 

CBC d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje smatra neprihvatljivim. Također, CBC d.o.o. može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

 

Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici eurohop.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao te je sa njima suglasan.

 

Ostalo

Ukoliko je bilo koja odredba ovih uvjeta nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi.

 

Osobama mlađim od 18. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice eurohop.com.

 

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s propisima Republike Hrvatske.

 

CBC d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje smatra neprihvatljivim. Također, CBC d.o.o. može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

 

Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici eurohop.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao te je sa njima suglasan.

 


Uvjeti poslovanja

 

Tvrtka CBC d.o.o. izdavač je i vlasnik internet stranica eurohop.com. Kao posrednik, CBC d.o.o. organizira i omogućava najam vozila (autobusa, mini buseva, kombija, itd. u daljnjem tekstu: vozila) Prijevoznika u slobodnom/povremenom prijevozu putnika putem internet stranica eurohop.com domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Korisnici) na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

 

Najam vozila vrši se u ime i za račun Autobusnih prijevoznika, na način da Korisnik putem pretraživača na eurohop.com odabere vozilo Prijevoznika prema parametrima koje je Prijevoznik upisao, nakon čega će putem eurohop.com dobiti izračun cijene najma odabranog vozila.

 

Pretraga vozila u sustavu se vrši prema upisanom mjestu polaska od strane korisnika, te sustav prikazuje Prijevoznike pozicionirane (sjedište, stacionarno mjesto) na mjestu polaska. Mjestom polaska se smatra početna točka kretanja vozila i ukoliko za pojedinu lokaciju ne postoji Prijevoznik koji je stacioniran na mjestu polaska eurohop.com nudi rezultate najbližih prijevoznika traženoj lokaciji. U tom se slučaju obračunava dostavna kilometraža Prijevoznika.

 

Navedeni izračun obuhvaća netto cijene najma vozila, prema vremenskom zauzeću ili prema prijeđenoj kilometraži.

 

Cijenici su formirani prema slijedećim kategorijama (kategorije su općenite):

 • Kratki najam; od 1 do 4 sata zauzeća vozila, dozvoljene kilometraže od 40 do 100 km

 • Poludnevni najam; od 4 do 8 sati zauzeća vozila, dozvoljene kilometraže od 100 do 200 km

 • Cijelodnevni najam; do 8 do 12 sati zauzeća vozila, dozvoljene kilometraže od 200 do 300 km

 • Cijena po kilometru; obračun se vrši prema prijeđenoj kilometraži

 

Autobusni prijevoznici sami kreiraju parametre cjenovnih kategorija te cijene najmova svojih vozila, vremenskih zauzeća pojedinih kategorija, te dozvoljene kilometraže pri pojedinim kategorijama. Eurohop.com samo prenosi trenutne cjenike autobusnih prijevoznika, te nema nikakav utjecaj na formiranje istih.

 

Izračun netto cijene najma pojedinog vozila obuhvaća, troškove goriva, troškove jednog vozača, amortizacijske troškove vozila.

 

Nakon odabira vozila od strane Korisnika, eurohop.com će u ime Prijevoznika izvršiti izračun dodatnih troškova za svaki prijevoz. Eurohop.com se obavezuje unutar 24 sata, od početnog zaprimanja upita od strane Korisnika, ispostaviti službenu ponudu sa sveukupnom cijenom usluge i valutacijom koja se smatra krajnjom opcijom potvrde tražene usluge.

 

Sveukupna cijena usluge ili brutto cijena se smatra izračunom cijene najma vozila prema parametrima koje je Korisnik ispručio eurohop.com za pojedinu uslugu. Što je Korisnik detaljniji to je izračun cijene usluge točniji.

 

Brutto cijena najma ovisi o relaciji na kojoj će se pojedini prijevoz odvijati, a može uključivati slijedeće troškove:

 • PDV,

 • troškovi cestarina/mostarina/tunela,

 • troškovi trajekta,

 • usluga korištenja dodatnih vozača, sukladno zakonskoj regulativi RH i EU o radnom vremenu mobilnih radnika,

 • usluga korištenja dodatnih vozača, sukladno zakonskoj regulativi RH i EU o radnom vremenu mobilnih radnika,

 

Nakon ispostave službene ponude od strane Autobusnog prijevoznika, Korisnik uplaćuje rezervacijski depozit koji će biti naznačen na službenoj ponudi. Rezervacijski deposit omogućava korisniku rezervaciju vozila do perioda isteka valutacije ili opcije potvrde ispostavljene od strane autobusnog prijevoznika. Ako korisnik izvrši uplatu preostalog iznosa (iznos umanjen za rezervacijski deposit) do perioda isteka valutacije (opcije potvrde), rezervacija vozila se potvrđuje, te eurohop.com ispostavlja Korisniku potrebnu dokumentaciju. U slučaju da Korisnik ne izvrši uplatu preostalog iznosa do perioda isteka valutacije (opcije potvrde), smatrat će se da je odustao od traženog vozila, te će mu biti izvršen povrat rezervacijskog deposita umanjenog za bankovne ili kartičarske troškove obrade transakcije.

 

Dokumentacija sadrži Potvrdu usluge (voucher) i Ugovor o povremenom prijevozu.

 

Potvrda se izdaje na ime Korisnika ili na ime koje Korisnik navede, nakon što Korisnik rezervira vozilo, i dokaz su o rezervaciji određenog vozila ili usluge. Osim imena Korisnika ili imena koje Korisnik navede, Potvrda obavezno mora sadržavati: oznaku ili broj, vrstu i model vozila ili usluge, datum kada korisnik započinje i završava uslugu, adresu polazišta, relacije, kapacitet vozila, ime koordinatora grupe i njegov kontakt telefon, tehničke podatke vozila, specifikaciju troškova, te druge podatke koje je Korisnik naveo prilikom rezervacije vozila.

 

Potvrda mora biti ovjerena potpisom od strane Korisnika, odnosno koordinatora grupe, te Autobusnog prijevoznika, odnosno vozača, na dan preuzimanja vozila i kao takva predstavlja itinerer prihvaćen od obiju strana.

 

U slučaju da je došlo do odstupanja od navedenog itinerera Korisnik i Autobusni prijevoznik se obvezuju međusobno izvršavati korekcije navedene usluge.

 

Ugovor o povremenom prijevozu putnika, je pravni dokument uvjetovan zakonskom regulativom RH i EU, te sadrži osnovne parametre usluge (vremenski period najma, cijena)

 

Autobusni prijevoznik je dužan ispostaviti račun Korisniku odmah po završetku usluge.

 

Autobusni prijevoznik jamči:

 • za točnost tehničkih podataka o vozilu,

 • za točnost podataka o cijeni najma vozila,

 • za dostupnost vozila u periodu za koje je Prijevoznik potvrdio da je vozilo dostupno,

 • za tehničku ispravnost vozila,

 • da posjeduje svu potrebnu dokumentaciju glede osiguranja vozila i putnika u vozilu, tehničkih i periodičkih pregleda, valjanosti licencija i dozvola, valjanosti opreme vozila, te vođenja evidencije rada vozača,

 • da osoblje posjeduje sve potrebne kvalifikacije, valjane putne isprave i valjane vozačke dozvole,

 • za čistoću i urednost vozila i osoblja.

 

Prijevoznik ne može više odbiti prihvatiti prijevoz od trenutka kada je potvrdio rezervaciju vozila rezerviranog od strane Korisnika.

 

Autobusni prijevoznik je dužan izvršiti prijevoz prema Ugovoru o prijevozu u cestovnom prometu, prema primljenoj specifikaciji Korisnika i prema primljenim uputama, pažnjom dobrog privrednika, odnosno domaćina, pazeći na interese Korisnika i njima se rukovodeći.

 

Ako je specifikacija Korisnika nejasna ili nepotpuna, Prijevoznik je dužan od Korisnika zatražiti dodatna objašnjenja i upozoriti ga na nedostatke u njegovom nalogu, naročito ako se radi o troškovima koji nisu uobičajeni i ako se radi o šteti i opasnosti za putnike, te ako bi se na taj način kršili zakonski propisi koji se odnose na vremensko zauzeće osoblja i sredstava.

 

Ako Korisnik i nakon Prijevoznikovog upozorenja ostane pri svom nalogu, Prijevoznik je dužan postupiti po njemu ukoliko to ne ugrožava sigurnost putnika, ne krši zakonske propise te ne uzrokuje materijalnu ili nematerijalnu štetu Prijevozniku.

 

Autobusni prijevoznik je dužan obavještavati Korisnika o svim činjenicama i događanijma koji su bitni za izvršenje prijevoza.

 

U slučaju da Prijevoznik nije u mogućnosti izvršiti prijevoz, u potpunosti ili djelomično, zbog nastupa okolnosti za koje je sam odgovoran, Prijevoznik se obvezuje Korisniku isplatiti punu cijenu rezervacije vozila koju je Korisik uplatio.

 

Prijevoznik će prijevoz izvršiti osobno i vlastitim sredstvima.

 

Prijevoznik može povjeriti izvršenje prijevoza drugome samo ako je na to primoran višom silom te okolnostima kao što su prometna nezgoda i nepredvidivi kvar vozila, u kojem slučaju se Prijevoznik obvezuje dostaviti dokumentaciju o istome te zatražiti suglasnost Korisnika. U tom slučaju Prijevoznik će odgovarati za izbor podizvođača, ispunjenje njegove obveze i za upute koje mu je dao, pri čemu solidarno s podizvođačem odgovara za ispunjenje obveze Korisniku.

 

CBC d.o.o. nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu vozila Prijevoznika koje nudi u najam putem eurohop.com, te stoga nije odgovoran za potencijalne materijalne i pravne nedostatke vozila ili prijevoza ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja vozila ili prilikom ostvarivanja prijevoza.

 

Za sve troškove, potraživanja, odgovornosti i štete, potencijalne probleme vezane uz najam vozila, manjkavost vozila i uslugu prijevoza koje CBC d.o.o. nudi putem internet stranice eurohop.com, odgovoran je isključivo Autobusni prijevoznik.

 

Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici eurohop.com smatra se da je korisnik ove Uvjete poslovanja u cijelosti pročitao te je sa njima suglasan.

 


Izjava o sigurnosti

 

Tvrtka CBC d.o.o. prepoznaje potrebu za informatičkom sigurnošću i implementacijom namodernijih enkripcijskih metoda komunikacije. Stranice https://www.eurohop.com su dostupne putem https:// internetskog protokola koji implementira kriptiranu komunikaciju i identifikaciju poslužitelja koristeći verificirani 256-bit SSL certifikat.

 

Korištenjem navedenog SSL certifikata, tvrtka CBC d.o.o. putem web stranice https://www.eurohop.com potvrđuje da se koristi enkripcija podataka te potvrđuje sigurnost web stranice.

 

Kako bi implementirana sigurnost od strane tvrtke CBC d.o.o. mogla biti u potpunosti iskorištena, Korisnik je dužan redovito ažurirati web preglednik ali i operativni sustav te provjeravati da stranici https://www.eurohop.com pristupa koristeći navedeni https:// protokol i da odgovorno, oprezno i svjesno rizika koristi javna računala za pristup web stranici https://www.eurohop.com.

 


Izjava o privatnosti

 

CBC d.o.o. štiti vašu privatnost te omogućuje siguran način korištenja interneta. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu CBC d.o.o. i upravlja načinom prikupljanja podataka i njihovim korištenjem.

 

Kako biste nam pomogli u zaštiti vaše privatnosti, molimo vas pročitajte ovaj tekst u cijelosti kako biste razumjeli koje informacije prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo.

 

Prikupljanje osobnih podataka

 

CBC d.o.o. prikuplja nužne osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali. To je prvenstveno e-mail adresa, no možete nam prilikom slanja upita dostaviti ime i prezime, kućnu ili poslovnu adresu te telefonski broj ili broj mobitela.

 

Također, CBC d.o.o. prikuplja i podatke nužne prilikom realizacije plaćanja. To su vaše ime i prezime, adresa i podaci o bankovnom računu.

 

Korištenje vaših osobnih podataka

 

CBC d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi Vam mogla ponuditi svoje usluge i ispuniti ugovorne obaveze. Podaci pohranjeni radi izvršavanja ugovora i obavljanja autobusnog prijevoza mogu se proslijediti prijevozniku koji obavlja prijevoz autobusom i ostalim trećim stranama (npr. pružatelju IT usluga, prijevozniku, službi za slanje e-pošte te službi koja rukovodi postupkom plaćanja), ali samo u nužnom opsegu. U opravdanim slučajevima (npr. oštećenje autobusa) pridržavamo pravo na prosljeđivanje podataka klijenata dotičnom partneru koji obavlja prijevoz autobusom. Trećim stranama nije dopušteno koristiti se vašim osobnim podacima osim u svrhu pružanja usluga CBC-u i izvršenja svojih zadataka te su obvezni čuvati povjerljivost podataka.

 

CBC d.o.o. vas može s vremena na vrijeme kontaktirati u ime vanjskih poslovnih partnera vezano uz određenu ponudu koja bi vas mogla zanimati.

 

CBC d.o.o. neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim stranama, osim ako za to nema vaše dopuštenje.

 

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

 

CBC d.o.o. čuva podatke sve dok su potrebni za dotične svrhe obrade (npr. izvršavanje ugovora, marketing) i radi ispunjavanja propisa o čuvanju koji proizlaze iz zakona o trgovačkim društvima i porezima.

 

Sigurnost vaših osobnih podataka

 

CBC d.o.o. štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Kad se osobne informacije prenose preko web stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL).

 

Vaši osobni podaci čuvaju se na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga.

 

Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naših internetskih stranica imaju svoje vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te CBC d.o.o. nije odgovoran za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih strana.

 


Način plaćanja

 

Tvrtka CBC d.o.o. omogućava svojim korisnicima plaćanje preko bankovnog računa. Nakon potvrde rezervacije zaprimit ćete upute o plaćanju.

 

Uvjeti storniranja

 

Otkazivanja izvršena 7 dana ili više prije polaska dobit će puni povrat, bez naknade. Za otkazivanje u roku od 2 do 7 dana naplaćuje se trošak storna u visini od 50 % ugovorenog iznosa. Za otkazivanje u roku od 48 sati prije polaska naplaćuje se trošak storna u visini od 100 % ugovorenog iznosa.

Eurohop, CBC d.o.o.

Selska cesta 93 , 10000 Zagreb, Hrvatska

Matični broj: 080902175

OIB: 02284592722

Tel. +385 1 660 9827

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”